Calendar activitati:


Pagina S.C. APA PROD S.A. Deva

Plan de acțiune privind protecția surselor de apă

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă si canalizare din 18 localităţi din Judeţul Hunedoara, România, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin Legea 311/2004, şi Directiva 91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane și îmbunătățirea performanțelor SC APA PROD SA Deva, pentru asigurarea viabilității financiare și operaționale a acesteia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare ale județului.

Obiectivele asociate sunt:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro