COMPANIE » Carte de vizită
Certificare TUV
Calitate
TUV 14001
TUV 14001
TUV 9001
TUV 9001

Anunturi OPRIRI APA

CARTE DE VIZITĂ- DATE GENERALE
PROIECT IN DERULARE                      
"EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII
DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA"
Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune      
PREZENTAREA JUDEŢULUI

Asezare geografică
Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României şi este intersectat de paralela 46° latitudine sudică şi meridianul 23° longitudine estică.

Se invecinează cu judeţele: Arad, Alba, Vilcea, Gorj, Caraş-Severin, Timiş şi Bihor.

Relief

Relieful judetului este accidentat si variat, predominant muntos cu înaltimi ce coboara de la 2.500 m in sud (Muntii Retezat - Parang, la 200 m in valea Muresului. Intre masivele din sud ale Muntilor Retezat, Parang si Surianu si cele din nord ale Muntilor Poiana Ruscai si Muntilor Metalici se gasesc depresiuni cu sesuri si terase inalte, iar de-a lungul Muresului o zona depresionara mai larga.

Reteaua hidrografica a judetului este vasta si complexa. Muresul strabate judetul si are ca principali afluenti Streiul, Rau Mare si Cerna. Partea de sud a judetului este drenata de Jiul de Est si Vest, iar partea de nord de apele Crisului Alb.

Lacurile numeroase, sunt mai ales de origine glaciara anume in Retezat - Tau Mare, Tau Mic, Tau Portii, Bucura, Zanoaga, Tau Negru, Judete, Slaveiul, Stanisoara, Tapului, Galesul; in Parang - Galcescu, Rosiile, Zavoaiele, Mandra, Denes etc si din Surianu - Iezerul Mare si Iezerul Mic, lacuri care contribuie la pitorescul alpin al judetului.

Importante sunt si lacurile antropice Cincis si Valea de Pesti.


Resurse naturale
 • Zacaminte de carbuni : Huila in bazinul Petrosani (la Lupeni, Uricani, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea, Paroseni, Dilja, Barbateni, Livezeni);
 • Carbune brut in bazinul Tebea;
 • Zacaminte de fier : Muntii Poiana Rusca (Ghelari, Teliuc si Vadu Dobrii) si Muntii Zarand (Ciungani - Cazanesti);
 • Minereuri auro-argintifere: Muntii Metalici (Musariu, Gura Barza, Brad, Certej, Sacaramb);
 • Pirite cuprifere: Deva;
 • Minereuri complexe neferoase: Muntii Metaliferi (Baita, Sacaramb, Hondol, Magura-Toplita), Muntii Poiana Ruscai (Muncelu Mic) si Muntii Zarand (Ciungani, Cazanesti, Almas Saliste);
 • Bauxita: Ohaba-Ponor;
 • Bentonita talc: Lelese, Cerisor;
 • Dolomita: Teliuc, Zlati;
 • Gips : Calanu Mic;
 • Nisipuri cuartoase: Baru, Uricani;
 • Calcar: Craciunesti, Ardeu, Roscani, Lapugiu, Zlasti, Banita Travertin Carpinis, Bampotoc, Geoagiu;
 • Marmura: Alunis si Luncani;
 • Bioxid de carbon: Ocolisu Mare;
 • Ape minerale si termale: Boholt, Bacaia, Geoagiu, Vata si Calan;
 • Andezit si andezite dacice.

Resursele de apa cuprind rauri, lacuri alpine, balti, precum si variate si importante zacaminte subterane acvifere.

Total judet se ridica la 487.115 locuitori din care:
 • 75,9% in mediul urban (369.873 locuitori)
 • 24,1% in mediul rural (117.242 locuitori).
 • densitatea populatiei fiind de 68,9 locuitori/kmp
Dupa sex, din totalul populatiei:
 • 48,7% sunt barbati (237.295)
 • 51,3% sunt femei (249.820)

Industria
In economia judetului ponderea o detine industria din care predominante (peste 62%) sunt ramurile industriei miniere si metalurgice; o pondere importanta o detin si ramurile: energie electrica, exploatarea si prelucrarea lemnului, materialele de constructii, industria usoara, chimie alimentara, artizanat etc.

Gospodarie comunală
In judetul Hunedoara un numar de 48 localitati sunt prevazute cu sistem de alimentare cu apa potabila, avand surse de apa amenajate si retele de distributie, din acestea 35 localitati sunt situate in mediul rural.

Capacitatea surselor de captare a apei potabile este de peste 4.900 l/s, respectiv 428.000 mc/zi din care 70% se distribuie populatiei. Lungimea retelei de distributie a apei potabile este de 795,1 km iar a celei de aductiune de 270 km. Numarul localitatilor prevazute cu retea de canalizare este de 27 din care 15 localitati cu statii pentru epurarea chimica sau biologica a apei.

Prezentare generala - compania pe scurt
Operatorul APA PROD S.A. a fost înfiintat în baza legii, la 25 iulie 2001, prin asocierea Consiliului Judetean Hunedoara cu alte consilii locale din judet, cu un capital subscris si varsat de 10 mii lei (RON) în care 84% din numarul actiunilor sunt detinute de Consiliul Judetean Hunedoara si câte 2% de consiliile locale Sântamarie Orlea, Hateg, Calan, Bacia, Simeria, Bretea Româna, Ilia si Dobra, cu scopul de a administra bunurile, activitatile si seviciile aferente sistemului public de captare, tratare si transport al apei potabile pentru localitatile arondate, în interesul general al cetatenilor.

Cuprinde 7 statii de tratare: Orlea, Batiz, Baniu-Roscani, Sânpetru, Folorît, Orastie, Criscior; magistrale de aductiune 1000 mm Orlea-Deva, 600 mm Batiz-Deva 350 mm Roscani - Ilia, 1000 mm Râul Barbat - Sanpetru, 300 mm Criscior - Brad, desfasurându-si activitatea de furnizare a apei potabile pe o lungine de 148,7 km de-a lungul magistralelor amintite mai sus si deservind populatia si agentii economici de pe raza oraselor Hateg, Calan, Simeria, Deva, Hunedoara, Brad si Geoagiu si a comunelor Sântamarie Orlea, Bretea Româna, Bacia, Ilia, Dobra, Certej precum si adiacente celorlalte localitati.

De la înfiintare si pâna în prezent, compania si-a extins continuu activitatea si aria de deservire, marindu-si portofoliul de clienti, în principal prin preluarea sistemelor de distributie a apei din localitatile care au devenit actionari ai societatii. Saltul cantitativ cel mai important s-a facut începând cu luna decembrie 2004, când s-a demarat constituirea propriu-zisa a operatorului unic, prin preluarea serviciilor de distributie a apei potabile si de canalizare si epurare din municipiile Deva , Brad, Hunedoara si orasele Hateg, Calan, Simeria si Geoagiu.

Capitalul social este de 835.310 ron


Servicii generale:
 • Alimentarea cu apa potabila.
 • Alimentarea cu apa industriala.
 • Evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice.
Servicii specifice:
 • Captarea , tratarea, transportul, inmagazinarea si pomparea apei
 • Efectuarea analizelor fizico-chimice, biologice si bacteorologice ale apei potabile , industriale si de canalizare.
 • Executarea lucrarilor de bransamente si racorduri
 • Inlocuirea contoarelor de apa rece
 • Remedierea avariilor la reteaua publica de alimentare cu apa
 • Intretinerea retelei publice de canalizare
 • Spalarea si curatirea canalelor
 • Desfundarea canalelor si gurilor de scurgere
 • Vidanjarea
Servicii complementare: Proiectare in regie proprie, Consulting,Intretinerea si repararea utilajelor de interventie si transport.

Capacitatile pe care le administreaza sunt:
Retele de aductiune, Retele de distributie, Epurare.
Link-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact

“Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.”
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România,
cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al ComisieiEuropene în România.
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate
Home Linkuri Contact